Amritsar

Dr. Daljit Singh Eye Hospital

Dr. Rohit Om Prakash

Jalandhar

Thind Eye Hospital

Dr. V.K. Mahajan

Akal Eye Hospital

Ludhiana

Dr. Pawan Bansal

Dr. N.S. Chugh

Dr. Dhami

Center for Sight

Chandigarh

Dr. S.P.S. Grewal

Dr. Rajiv Mirchia

PGI, Chandigarh

Phagwara

Dr. Mitra

Kotkapura

Dr. Brar

Bhatinda

Dr. G.S.Khurana